Poslovne knjige za mala in mikro podjetja, katerih lastniki se odločajo za revizijo letnih računovodskih izkazov.

Specializirano zunanje računovodstvo

Kot specializirano zunanje računovodstvo imamo specifično znanje, zaradi katerega vam nudimo visoko kakovostne storitve. 

  1. Vodimo poslovne knjige le za kapitalske družbe.
  2. Vodimo poslovne knjige izključno za mikro in male družbe.
  3. Vodimo poslovne knjige za dejavnost trgovine, proizvodnje in storitev.
  4. Vodimo poslovne knjige za tiste naročnike, ki uporabljate v podjetju informacijski sistem, podprt s programsko opremo PANTEON 5.5.
  5. Cilj sodelovanja z vami je delo na istem serverju, kar vam omogoča vpogled v knjigovodske podatke v obliki in v trenutku, ko vi potrebujete informacije o svojem podjetju.
  6. Knjigovodske storitve nadgradimo in oplemenitimo z računovodskimi storitvami, ki so v celoti prilagojene potrebam vašega podjetja:
  • izdelava mesečnih, letnih in srednjeročnih planov;
  • izdelava informacij o poslovanju naročnika v obliki in rokih, ki jih določi naročnik;
  • svetovanje na osnovi opravljene analize poslovanja.

.
Revidirani računovodski izkazi | Specializirano zunanje računovodstvo | Računovodsko in davčno svetovanje | Kdo smo? | Kontakt

© Ajša d.o.o., 2010. Vse pravice pridržane. | Izdelava strani: lahkotnost.si »

urejanje strani