Poslovne knjige za mala in mikro podjetja, katerih lastniki se odločajo za revizijo letnih računovodskih izkazov.

Reference

Naši naročniki, ki nam zaupajo vodenje poslovnih knjig, so:

 

 

Direktorica podjetja AJŠA d.o.o. Jožica Germ je:

  • Pooblaščena revizorka.
  • Revidirala letne računovodske izkaze v letih od 1996 do 2007 kot poznavalec trgovine in proizvodnje.
  • Predavateljijca višjih strokovnih šol:
    • Gea college od 1996 do 2002,
    • Doba od 1998 do 2005,
    • Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem od 2000 do 2007.

 

  • Že od leta 1995 vodja kluba računovodij na Društvu računovodij, finančnikov in revizorjev v Mariboru.
.
Revidirani računovodski izkazi | Specializirano zunanje računovodstvo | Računovodsko in davčno svetovanje | Kdo smo? | Kontakt

© Ajša d.o.o., 2010. Vse pravice pridržane. | Izdelava strani: lahkotnost.si »

urejanje strani