Poslovne knjige za mala in mikro podjetja, katerih lastniki se odločajo za revizijo letnih računovodskih izkazov.

Revidirani računovodski izkazi

Ali lastniki od vas zahtevajo revizijo, čeprav nimate te zakonske obveznosti? Prišli ste na pravo mesto. Pri nas boste dobili prav to, kar od sodobnega menedžerja zahtevajo lastniki podjetja.

 1. Vodimo poslovne knjige v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi v slovenskem jeziku.
 2. Izdelamo letno poročilo za javno objavo v Sloveniji.
 3. Izdelamo računovodske izkaze za potrebe revizije:
  • bilanco stanja;
  • izkaz poslovnega izida;
  • izkaz gibanja kapitala;
  • izkaz denarnih tokov
  • izkaz gibanja osnovnih sredstev.
 4. Izdelamo računovodski del letnega poročila s pojasnili kot jih zahteva Zakon o gospodarskih družbah.
 5. Izdelamo računovodske izkaze v angleškem jeziku in v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi.
 6. Izdelamo mesečna poročila v slovenskem in angleškem jeziku.
 7. Izdelamo poročila v obliki in v rokih, ki jih določi Controlling matične družbe za potrebe konsolidacije računovodskih izkazov.

 

.
Revidirani računovodski izkazi | Specializirano zunanje računovodstvo | Računovodsko in davčno svetovanje | Kdo smo? | Kontakt

© Ajša d.o.o., 2010. Vse pravice pridržane. | Izdelava strani: lahkotnost.si »

urejanje strani